ما کی هستیم

کاریابی بین المللی جوان دارای مجوز شماره ۶۹۲۷۶ از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

نظرات شما

تمام سوالات و نظراتی که توسط شما در این سایت و سایر پلتفرم ها در صفحات رسمی کاریابی بین المللی جوان نوشته میشود نزد ما محفوظ بوده و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محافظت میشوند .

اطلاعات شخصی شما

در هر یک از فرم های موجود در این سایت هر اطلاعاتی از شما اخذ شود ، یا چنانچه برای هر امری قراردادی با شما منعقد شود ، تمام اطلاعات و حتی عقد قرارداد با شما محفوظ بوده و هیچگاه منتشر نخواهد شد . حفظ حریم خصوصی مراجعه کنندگان ما یکی از اصول کاری ما میباشد .

تولید محتوی

تمام مطالب رسانه ائی شامل صدا – تصویر – متن ، که در این سایت و صفحات رسمی کاریابی بین المللی جوان در سایر پلتفرم ها منتشر میشود توسط گروه رسانه ائی کاریابی بین المللی جوان تولید شده و تابع قوانین میباشد ، اطلاعات منتشر شده در این محتوا های رسانه ائی صحت سنجی شده و در زمان انتشار با قوانین هیچ مغایرتی ندارد . با خیال راحت به ما اعتماد کنید