کاریای داخلی
کارآفرینی و خود اشتغالی
کار در خارج از کشور
بیمه بیکاری
بازار و اوراق بهادار در جوان جا

درباره کاریابی جوان

ایده ی اولیه ی پرتال کاریابی جوان در بهار 1398 شکل گرفت و هسته مرکزی و کارگروه ها در تابستان همان سال تشکیل شدند و بعد از تقسیم وظایف هر گروه به کار خود مشغول شد .

گروه مدیریت کاریابی در زمستان 1398 اقدام به اخد مجوزهای لازم برای راه اندازی سایت و پرتال کاریابی جوان کردند و در تاریخ 7/اردیبهشت /1399 مجوز کاریابی الکترونیک جوان در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری صادر شد .

بیشتر در مورد شرکت ما بدانید

چرا کاریابی جوان؟

اقتصاد خانواده و کشور

پائین آوردن وابستگی اقتصاد کشور به نفت و وابستگی سفره مردم به فروش نفت .

حمایت از نیروی کار

حمایت قانونی از بیکاران و کمک به نیروهای کار

حمایت از ایده های نو

کشف استعدادها و ایده پردازان و حمایت از ایشان.

استفاده از متخصصین

استفاده از کارگروه های متخصص و کارآمد.

خدمات کاریابی جوان

بیشتر بدانیم