پروژه ی شماره 1 یک سال 1402 عراق

این پروژه فقط به تخصص های زیر با دستمزد های ثبت شده در مقابل هر تخصص نیاز دارد . 

کارمزد کاریابی بین المللی جوان مبلغ 15 میلیون تومان می باشد که 10 میلیون تومان  هنگام عقد قرارداد و پنج میلیون تومان بعد از دریافت اولین حقوق در کشور عراق دریافت خواهد شد .

امکاناتی که کارفرما به کارگران عزیز ارائه میدهد عبارتند از :

 

1- خوابگاه گروهی

2- روزانه سه وعده غذا

3 - سرویس رفت وبرگشت از خوابگاه به محل پروژه 

4- استقبال از مرز مهران و هزینه ی مرز مهران تا بغداد به عهده ی کارفرما

5- اتباع عزیز و گرامی افغانستانی هم میتوانند در این پروژه مشغول به کار شوند .

محل پروژه کشور عراق - حوالی شهر بغداد بوده و پروژه عبارتست از ساخت یک شهرک مسکونی 1000 واحدی با واحد های حداکثر 100 مترمربعی .

 

مدت انجام پروژه حداقل یکسال می باشد .

در نظر داشته باشید که در زمان تکمیل فرم زیر تنها مشاغلی را انتخاب کنید که مهارت لازم در انجام آنها را دارید ( چنانچه برای شغل انتخاب شده مهارت لازم را نداشته باشید ، کارفرما از همکاری با شما خودداری میکند و کلیه خسارات ناشی از این اقدام به عهده ی شما خواهد بود )

چنانچه بصورت اکیپی و گروه های چند نفره قصد انجام کار دارید برای هر نفر جداگانه ثبت نام کنید و قراداد هر نفر بصورت جدا از هم خواهد بود و در هزینه و مبلغ قراداد هیچ تاثیری نخواهد داشت .

تخصص ها و دستمزد آنها

  1. گچ زیر و رو با دستمزد هر متر مربع 4 چهار هزار دینار عراق
  2. کاشی و سرامیک بدنه با دستمزد هر متر مربع 4/5 هزار چهار هزار و پانصد دینار عراق
  3. آماده سازی ستون ها شامل شستشو سنگ زدن و اندودکاری هر متر مربع 500 دینار
  4. سنگ کف با دستمزد هر متر مربع 4 چهار هزار دینار عراق
  5. سنگ نما با دستمزد هر متر مربع 7 هفت هزار دینار عراق
  6. جوشکار فرم پنجره ی UPVC توافقی
  • همه ی واحد ها مسکونی و هر واحد حداکثر صد متر مربع مساحت دارد .
 

فرم ثبت درخواست کار در پروژه ی شماره 1 سال 1402

درخواست کار در پروژه ی شماره یک سال 1402