آدرس

IRAN

استان چهارمحال و بختیاری – فرخ شهر

بلوار 7 تیر پلاک 109

تلفن

IRAN (98)

03831125 خط ویژه تماس رایگان

03832431499

09355596803 مستقیم مدیریت