کلیه اتباع خارجی که قصد کار در داخل ایران و یا اعزام به خارج از کشور را دارند لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایند .

درخواست اتباع خارجی